•Úvod •         

     

       

 

    


 

    Český svaz chovatelů v Terešově byl založen v roce 1962. Zakládající členové byli přítel Emil Mudra, Václav Svejkovský, Josef Kratochvíl, Jan Chmelař, Endrychová, František Nový, Emil Vácha, Václav Dvořák a Josef Říha. V roce 1965 přešlo několik členů z radnické organizace do Terešova. Byli to: Josef Čihák, František Straka, Václav Pitrman, Jaroslav Jágr a Jiří Jágr. Členové organizace začali budovat líheň.

   V letech 1980 – 1990 se líhlo 12 000 kuřat, které jsme rozesílali po celé republice poštou a později dráhou až na Slovensko.

   Organizace ČSCH Terešov pravidelně pořádala výstavy o Václavském posvícení a také pořádala pouťové a posvícenské zábavy, kde se o dobrou náladu postarala místní kapela JUNIOR TEREŠOV. Také jsme pořádali okresní výstavu v roce 1988. V té době měla organizace 42 členů.

   Po sametové revoluci se členská základna značně snížila. Několik starých členů zemřelo nebo skončilo a tak nás zbylo 7 členů. Přesto naši členové obesílají místní, okresní i krajské výstavy, kde často získávají čestné ceny. Máme mezi sebou nejstarší členku chovatelku přítelkyni Jarmilu Vávrovou.

  Na přelomu roku 2015/2016 naše organizace zakoupila nový výstavní prostor z prodeje líhně v Terešově. Díky tomu naše organizace začala pořádat okresní výstavy a zvýšená činnost láká nové členy i z okolních obcí (Radnice, Břasy, Bušovice).  V současné době máme 15 členů a rádi mezi sebe přijmeme další chovatele. Mladým chovatelům se v začátcích snažíme pomáhat.